Контакт

trivoo

УПИС И ИНФОРМАЦИЈЕ:

Немањина 28 (соба бр. 13), Тел. 3619 320, 3611 644, сваког радног дана од 9 до 20 ч и суботом од 10 до 15 ч.

Предузеће за културу образовање, издаваштво и маркетинг "Ђуро Салај" АД
Београд, Немањина 28
тел. 3611-644 (централа), 3619-223 (секретаријат),
3619-320 (упис и информације)
Fax: 3619-265.
и-мејл: djsalaj@EUnet.rs

Ђуро Салај а.д.
Немањина 28,
11000 Београд.

тел. 3611-644
факс 011/3619-265
и-мејл: djsalaj@eunet.rs