Акционарско друштво

ИНФОРМАЦИЈE - “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.


I - ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

Позив на редовну седницу Скупштине друштва

II - ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине.

III - ПРЕДЛОЗИ:

1. О усвајању извештаја комисије за гласање
2. О усвајању записника са годишње скупштине друштва
3. О усвајању годишњег извештаја одбора директора
4. О усвајању финансијских извештаја о пословању у 2018. години*
5. О усвајању одлуке о покрићу губитка по билансу за 2018 годину*
6. О избору ревизора и накнади за његов рад

IV - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

Извештај о пословању са извештајем ревизора

V - ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ* 2019

Пуномоћје за гласање

VI - ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ*

Формулар за гласање у одсуству


ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.


ИЗВЕШТАЈИ И ОБЈАВЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Овде можете преузети годишње финансијске извештаје и извештаје о пословању са извештајем ревизора за претходне године.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.