Акционарско друштво

ИНФОРМАЦИЈE - “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.


I - ПОЗИВ ЗА СКУПШТИНУ

Позив на редовну седницу Скупштине друштва

II - ОДЛУКА О САЗИВАЊУ СКУПШТИНЕ

Одлука о сазивању Скупштине.

III - ПРЕДЛОЗИ:

1. О усвајању извештаја комисије за гласање
2. О усвајању записника са годишње скупштине друштва 03.08.2020.
3. О усвајању годишњег извештаја одбора директора
4. О усвајању финансијских извештаја о пословању у 2020. години*
5. О усвајању одлуке о расподели добити по билансу за 2020. годину*
6. О избору и именовању чланова одбора директора "Ђуро Салај" а.д.
7. О избору ревизора и накнади за његов рад

IV - ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

Извештај о пословању са извештајем ревизора

V - ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ* 2021

Пуномоћје за гласање

VI - ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ 2021*

Формулар за гласање у одсуству


ИНФОРМАЦИЈА - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д. 2021


ИЗВЕШТАЈИ И ОБЈАВЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Овде можете преузети годишње финансијске извештаје и извештаје о пословању са извештајем ревизора за претходне године.


ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА “ЂУРО САЛАЈ“ А.Д.